چون رئیس هنوز هم تویی مهسا جون - بازدید :45
برام مهم نیست - بازدید :15
اخر هفته زیبا - بازدید :15
تعریف خونه از زبان یه بی خانمان - بازدید :16
I lost a friend - بازدید :11
برای عطش زندگی - بازدید :12
ناراحت نیستم، فقط دست خودم نیست خیلی - بازدید :12
من فقط اداشو در میارم - بازدید :56
چون الان وقتش نیست - بازدید :53
شیراز و پیوند و تنهایی - بازدید :56
3روز از میانه خرداد - بازدید :72
شوق دیدار تو دستم را برید - بازدید :76
شیشه را پاک کن - بازدید :69
فازش را زیاد میگیرم - بازدید :61
We will see - بازدید :68
get your shi.t together - بازدید :75
فغان ز بی دستی - بازدید :136
برای اولین یخچال - بازدید :119
everybody hurts? - بازدید :104
به کدامین ریسمان چنگ بزنم که نبریده باشمش از قبل - بازدید :118
و همه برمیگرده به سرعت اولیه در جهت نامناسب - بازدید :137
برای دویدن ها و نیکوتین رنج دوران برده ایم - بازدید :130
چشم منتظر که این صدای زنگ بپیچه تو اتاق - بازدید :119
اره وایسادیم - بازدید :138
ماموکا را به پیوندها بردند - بازدید :148
او بیشتر از من زیسته بود و من به او غبطه خوردم - بازدید :178
معلومه که آره - بازدید :135
اقامت مضحک مان در یک کلیت - بازدید :138
چون کنگ فو برای همه است - بازدید :138
چون تسنیم از غزل گفته بود - بازدید :146
من به تو بازمیگردم - بازدید :123
در باب شروع کننده بودن - بازدید :130
چون از امید دور شدم - بازدید :140
برای اغاز جشن تابستانی 99 - بازدید :123
24! - بازدید :122
رادیو خرت و پرت تا کمتر از ۶۰ روز دیگر حذف می‌شود - بازدید :127
این داستان: اکانت پرمیوم - بازدید :130
از دریای عسل تا واقعیت گرایی محض - بازدید :125
برایم از بیرون روی بنویس - بازدید :130
چرا اندوخته فرهنگی به زبان مادری و شرایط اولیه مهم است؟ - بازدید :136
شغل های موقت مان - بازدید :133
چون دستشویی خونه با همه جای دنیا فرق داره - بازدید :121
وقتی روپله 10 وایسادی و 5370 پله دیگه مونده یعنی تو رو پله صفر وایسادی - بازدید :116
برای تغییر - بازدید :121
غم فقدان - بازدید :132
چون مسخره بازی همیشه جواب میده - بازدید :127
در مسجد رضوی در یک شب تابستان - بازدید :151
اینجا منظور از سحر سپیده دم است و اشاره به شخص خاصی ندارد - بازدید :144
چون دیگه حالا از هرچیز غیر قابل کنترلی میترسیم - بازدید :122
زیرزمین زامبی ها - بازدید :127

پردازش در : 0.0094 ثانیه